Het jaar 2020

20200521PlaguetteterherinneringaandeoverwinnigsparadevandeCanadeseTroepenop21mei19450010.jpg
20200522Protestopdekoekampvechtsportscholenivmlangerdichtmoetenblijvenivmcoronavirus0017.jpg
20200526Protestdoorhandhaversvoorpepersprayenbodycam0034.jpg
GroepdeMosdoetaangiftetegentopambtenaargemeenteDenHaag20200526_1.jpg
Wezijnerklaarvoorheropeninggrotemarkt20200526_5.jpg
JanvanZanendenieuweburgemeestervanDenHaag20200528_62.jpg
CentrumDenHaagklaarvoorheropeninghoreca20200529_12.jpg
CentrumDenHaagklaarvoorheropeninghoreca20200529_15.jpg
1junoHeropeninghorecaenverruimingcoronamaatregelen20200601_58.jpg
1junoHeropeninghorecaenverruimingcoronamaatregelen20200601_84.jpg
1junoHeropeninghorecaenverruimingcoronamaatregelen20200601_113.jpg
1junoHeropeninghorecaenverruimingcoronamaatregelen20200601_154.jpg
Vlaggetjesdagopnamedag1uitreikingeerstevaatjeharingaanhetUiterjoon20200608_60.jpg
Kermisvrouwenvoerenaktiebijde2ekamervoorhetopenenvandeKermis20200609_60.jpg
Vlaggetjesdagopnamedag2Noordsterenhijsenvlag20200609_65.jpg
Vlaggetjesdagopnamedag2Noordsterenhijsenvlag20200609_105.jpg
UitreikingBurgemeestersharing20200612_60.jpg
Pubkwisvlaggetjesdag202020200612_41.jpg
Pubkwisvlaggetjesdag202020200612_54.jpg
Vlaggetjesdag2020coronastyle20200613_19.jpg
2020-06-15Groepdemosharingbedankje9.jpg
AfscheidJohanRemkesenaanstellingJanvanZanenburgemeestervanDenHaag004.jpg
AfscheidJohanRemkesenaanstellingJanvanZanenburgemeestervanDenHaag040.jpg
AfscheidJohanRemkesenaanstellingJanvanZanenburgemeestervanDenHaag057.jpg
ProtesttegendeoverlastopScheveningen011.jpg
ProtesttegendeoverlastopScheveningen022.jpg
ProtesttegendeoverlastopScheveningen037.jpg
OpnamevideoclipBlockpartyinapotheekLoosduinen023.jpg
MinisterdeJongeenWethouderBredemeijerbrengenbezoekaanHealthSpa007.jpg
MinisterdeJongeenWethouderBredemeijerbrengenbezoekaanHealthSpa015.jpg
20200716ProtesttegenhetafsluitenvandehoefkadeGroepdeMos0011.jpg
20200718VoorpostmaaktstatementbijmonumentvanMandela0009.jpg
20200719VanDenHeldernaardeDenHaagWillemsvaartenFairFerry0000Large-2.jpg
20200719VanDenHeldernaardeDenHaagWillemsvaartenFairFerry0007.jpg
20200719VanDenHeldernaardeDenHaagWillemsvaartenFairFerry0021.jpg
20200801DriveinvoorbestellingennieuwetenueAdoDenHaag024.jpg
20200801DriveinvoorbestellingennieuwetenueAdoDenHaag059.jpg
20200801DriveinvoorbestellingennieuwetenueAdoDenHaag063.jpg
20200809_204906.jpg
20200809_210533.jpg
20200809_211132.jpg
202008115voortwaalfvoorevenementenwereld003.jpg
20200815HerdenkingbijhetIndischMonumentenopeningaanlegplaats043.jpg
20200815HerdenkingbijhetIndischMonumentenopeningaanlegplaats078.jpg
20200815HerdenkingbijhetIndischMonumentenopeningaanlegplaats084.jpg
034.jpg
037.jpg
20200817Kijkduingaatlaatstefasein021.jpg